Hur har huset klarat våren?

När vintern är slut och snön har smält bort från hustaket är det läge att besiktiga bostaden. Att kontrollera till exempel skorstenen, stuprör och takpannor kan spara dig många kronor i reparationer om felet upptäcks i ett tidigt skede (förutsatt att skadorna inte har hunnit gå så långt). Nedan följer en checklista som kan användas för att kontrollera huset ordentligt om det inte redan är gjort för året. Tänk på att allt som behöver kontrolleras inte finns med här, utan att det endast är exempel.

Obs! Glöm inte det invändiga

Att huset ser bra ut utifrån är viktigt. Likväl är dock våren ofta en bra tid för storstädningar. Det är nu som utemöbler tas fram och saker intar sina nya platser tills vintern kommer igen.

En storstädning kan alltså vara på sin plats. Om du inte vill göra detta själv, är det ofta inget problem med att hitta en firma som gör detta. Med rut-avdraget behöver det inte heller bli särskilt dyrt. En sökning online, som förslagsvis lyder ”Städfirma Malmö” (byt ut Malmö mot den stad du bor i) bör ge dig flera bra förslag på firmor att anlita. På så vis kan du dessutom koncentrera dig mer på husets utsida.

Checklistan

Taket

  • Ser skorstenen ut att vara i allmänt bra skick? Kontrollera även plåten mellan skorsten och tak.
  • Rännor och rör. Kontrollera så att inget har fastnat i stuprör och hängrännor under vintern. Att vårregnet kan rinna undan ordentligt är viktigt.
  • Takmaterial, läkt och papp. Säkerställ att dina takpannor inte lidit några större skador under vintern. Lyft även på några pannor för att kontrollera läktens och pappens skick.

Fasad

  • Utvändigt skick och färg. Inspektera hela fasaden, om den är av trä, och leta efter flagnad färg eller andra utvändiga skador. Om det är något som behöver målas om är det ett bra läge att göra det nu, i slutet av våren.
  • Fönster. Glöm för all del inte husets fönster. Titta på om karmar behöver renoveras, om fönster behöver bytas ut eller om det finns någon annan åtgärd som behöver vidtas.

Post Author: husadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *