hus

Huset – din väg till billigare inredning

När ett hus ska köpas är den överlägset vanligaste finansieringslösningen ett bolån. Bostaden används som säkerhet för lånet och räntan blir mycket låg. Men när sedan kostnad uppstår för renovering eller inredning så tecknas mycket ofta privatlån. Ett betydligt dyrare lånealternativ och för många är höjning av bolånet bättre. 

Det är få som kan betala 1-2 miljoner kontant vilket gör att bolån är den självklara vägen för att få ihop pengar till bostadsrätten, villan eller fritidshuset. Eftersom banken i detta fall har bostaden som säkerhet kan de ge en mycket låg ränta. Skulle inte lånet återbetalas kan alltid banken be Kronofogden sälja bostaden och genom detta få in sin skuld.

Att jämföra bolån är enkelt via låneförmedlare på bolån. Överlag ges en mycket låg ränta på bolån. I början av 2018 låg räntan hos Swedbank på 2,05 %. Med ett lån på 1 miljon skapas därmed enbart räntekostnader per månad på ca 2000 kr. De med mycket goda ekonomiska förutsättningar kan även få rabatt på listräntan och få ner den ett par tiondelar. Önskas istället bunden ränta får man räkna med lite högre räntenivå men skillnaden är ändå inte extremt stor.

När sedan familjen, ett par år senare, göra en mindre renovering eller köpa nya möbler så behövs finansiering igen. Nu väljs relativt ofta ett privatlån. För att göra jämförelsen tydligt ställs privatlånet hos Swebank mot dess bolån. Som nämnts ovan hade bolånet en rörlig ränta på 2,05% medan privatlånet erbjöds för 3,8-12,8%. Det betyder att kostnaden för ett privatlån ofta är ca dubbelt så hög som för bolånet. De allra flesta kunder får inte heller banken allra lägsta ränta vilket gör att det inte vore konstigt om räntan på privatlånet blev tre gånger så hög som på bolånet.

Orsaken handlar om säkerheten och summan. Ett privatlån tecknas utan säkerhet och på relativt små summor. Ett bolån tecknas på mycket stora summor och har en stabil säkerhet i huset.

Som konsument bör man alltså sträva efter att använda bolånet så mycket som möjligt. Ska exempelvis soffor och annan inredning köpas in för 20 000 kr kan det vara en fördel att höja bolånet med samma summa.

Se upp med amorteringskravet!

Att låna på bostaden ger alltså betydligt bättre ränta än att låna privatlån. Men det finns en hake som man måste vara uppmärksam på. Det handlar om amorteringskravet.

Så länge som belåningsgraden är under 50 % är det inget man behöver bry sig om då kravet enbart gäller lån med högre belåningsgrad än 50 %. Men man ska däremot vara vaksam så att inte de 20 000 kr som lånas till renovering skapar en situation som gör att amorteringskravet aktiveras. Det skulle då plötsligt innebära att man måste betala 1-2 % i amortering per år. Det kan göra en mycket stor skillnad i månadskostnad förutsatt att ingen amortering genomfördes tidigare.

Ska ett bolån tecknas måste man alltid prata med banken och fråga hur detta skulle påverka amorteringskravet. Sker inte ändring är det nästan alltid bäst att låna på bostaden istället för att teckna ett privatlån.

Post Author: husadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *